Usługi / Poznaj naszą ofertę

Po pierwsze… Certyfikacja na zgodność z wymaganiami IQS MED

Segment turystyki medycznej odnotowuje co roku znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży. Rosnące zainteresowanie skierowane jest na placówki, które spełniają wysokie standardy europejskie i posiadają znak jakości IQS MED. Dotyczy to szczególnie krajów Europy Wschodniej (Polski, Węgier i Czech). Zainteresowani chcą wiedzieć, które placówki są np. bezpieczne pod kątem zakażeń oraz czy dysponują odpowiednim personelem i oferują usługi medyczne na wysokim poziomie.

Rosnące zainteresowanie ze strony kas chorych, towarzystw ubezpieczeniowych jak również osób prywatnych skierowane jest na:

Dziedziny: między innymi – chirurgia ogólna, chirurgia serca, chirurgia naczyniowa, chirurgia urazowa, ortopedia, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia jamy brzusznej, chirurgia dziecięca, ginekologia.

Główne kryteria oceny obejmują: położenie i dostępność, wymagania prawne, specjalność, infrastrukturę, zasoby, organizację i zarządzanie, realizację usług medycznych, komunikację i informację, bezpieczeństwo, metody minimalizacji ryzyka zakażeń, badanie zadowolenia klientów, zarządzanie ryzykiem, poziom realizacji usług, posiadane certyfikaty.

IQS MED kładzie szczególny nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, ze szczególnym uwzględnieniem maksymalnie bezpiecznych pod względem epidemiologicznym warunków leczenia.

Certyfikat IQS MED ” Top European Medical Services” stanowi informację dla kas chorych i osób prywatnych, które szpitale oferują usługi na najwyższym poziomie jakości i bezpieczeństwa.

Dziedziny: między innymi – stomatologia z protetyką i implantologią; medycyna estetyczna; ortopedia; okulistyka; medycyna wewnętrzna.

Główne kryteria oceny obejmują: położnie i dostępność gabinetu, wymagania prawne, obsługę klienta, specjalność, infrastrukturę, zasoby, zarządzanie, komunikacja i informacja, pacjent/personel gabinetu, bezpieczeństwo, metody minimalizacji ryzyka zakażeń, ocena zadowolenia klientów, poziom usług.

IQS MED kładzie szczególny nacisk na zapewnienie najwyższego stopnia bezpieczeństwa pacjenta przy daleko idącej minimalizacji ryzyka zakażeń.

Certyfikat IQS MED ” High Quality Medical Services” stanowi informację dla kas chorych i osób prywatnych, które gabinety oferują usługi na najwyższym poziomie jakości i bezpieczeństwa.

 

Dziedziny: między innymi – chirurgia ogólna i naczyniowa, chirurgia urazowa, ortopedia, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia jamy brzusznej, chirurgia plastyczna i estetyczna, chirurgia dziecięca, diagnostyka.

Wzrasta zainteresowanie pacjentów prywatnych i kas chorych usługami w zakresie rehabilitacji leczniczej.

Główne kryteria oceny obejmują: położnie i osiągalność, wymagania prawne, specjalność, infrastrukturę, zasoby, zarządzanie jakością i środowiskowe, realizację procesów, zarządzanie ryzykiem, komunikację i informację, opieka nad pacjentem, bezpieczeństwo, badanie zadowolenia klientów, poziom usług.

IQS MED kładzie szczególny nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, ze szczególnym uwzględnieniem maksymalnie bezpiecznych pod względem epidemiologicznym. Kompetencje personelu odgrywają przy tym nadrzędną rolę.

Certyfikat IQS MED ” High Quality Medical Services” stanowi informację dla kas chorych i osób prywatnych, które centra medyczne oferują usługi na najwyższym poziomie jakości i bezpieczeństwa.

 

 

Decyzja o umieszczeniu w domu seniora osób nam najbliższych jest wyjątkowo trudna.

Pojawiają się pytania: jak rozpoznać i wybrać ten najlepszy ?

Najważniejsze dla mieszkańców i klientów w tym przypadku jest daleko idąca przejrzystość oferowanych usług.

Główne kryteria oceny obejmują: położnie i okolica, wymagania prawne, wyposażenie i oferta usług, infrastruktura, pokoje/mieszkanie, obszar opieki medycznej i pielęgniarskiej, higiena, personel i kompetencje, kuchnia i wyżywienie, opieka socjalna i organizacja dnia, zarządzanie jakością i środowiskowe, komunikację i informację, zadowolenia klientów, bezpieczeństwo, zarządzania skargami.

IQS MED kładzie szczególny nacisk na infrastrukturę oraz na zadowolenia i bezpieczeństwo klientów.

Certyfikat IQS MED ” High Quality Care Services ” stanowi informację dla klientów, które domy seniora są naprawdę dobre i godne zaufania.

Certyfikat IQS MED ułatwia kasom chorym, biurom podróży i klientom indywidualnym podjęcie decyzji o rezerwacji.

Główne kryteria oceny obejmują: położnie i osiągalność obiektu, pozwolenia i wymagania prawne, hotel i infrastrukturę, doradztwo i diagnostyka, usługi lekarskie, zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, produkty lecznicze, urządzenia i instalacje, obszar wellness & spa, gastronomia, czystość, higiena i dezynfekcja, zasoby, zarządzanie jakością i środowiskowe, bezpieczeństwo, komunikacja i informacja, obsługa klientów, zadowolenie klientów, organizacja czasu wolnego dla klientów, jakość usług.

IQS MED kładzie szczególny nacisk na obsługę i bezpieczeństwo klientów oraz  kompetencje personelu.

Certyfikat IQS MED ” Top European Medical Services” stanowi informację dla kas chorych i osób prywatnych, które organizacja oferują usługi medyczne na najwyższym poziomie jakości i bezpieczeństwa.

Kasy chorych, biura podróży jak również osoby prywatne oczekują w wielu przypadkach posiadanie przez organizację oferującą MedSpa&Wellness znaku międzynarodowego. Takim znakiem jest IQS MED.

Główne kryteria oceny obejmują: położnie i osiągalność obiektu, pozwolenia i wymagania prawne, hotel i  infrastrukturę, obszar wellness & spa, doradztwo, zabiegi, produkty i urządzania, gastronomia, czystość, higiena i dezynfekcja, zasoby, personel i kompetencje, zarządzanie jakością i środowiskowe, komunikację i informację, bezpieczeństwo, obsługa klientów, zadowolenie klientów, zarządzanie skargami.

Najważniejsze korzyści z certyfikacji w programie IQS MED

  • Gwarantuje pozycję wśród najlepszych i najbardziej godnych zaufania dostawców usług medycznych na rynku europejskim.
  • Kreuje wizerunek organizacji jako zdolnej do zapewnienia swoim klientom usług na wysokim poziomie europejskim.
  • Buduje przewagę nad konkurencją.
  • Pomaga dotrzeć do wielu potencjalnych klientów szukających specjalistycznej usługi medycznej o potwierdzonej jakości. Na podstawie zawartych umów i porozumień z IQS CERT EZIG kasy chorych i ubezpieczyciele otrzymują pełny wgląd do raportów z przeprowadzonej certyfikacji i auditów nadzoru. Certyfikowana organizacja znajduje się w gronie kwalifikowanych dostawców usług medycznych. Jest ona również rekomendowana dla członków danej kasy chorych i/lub ubezpieczyciela.
  • Informacje dla odbiorców indywidualnych w krajach UE oraz poza nią. Umieszczenie certyfikowanej organizacji na stronie iqs-med.com wraz z możliwością zapytania ofertę i dokonania rezerwacji on line. Zainteresowani będą mogli uzyskać niezbędne informacje o oferowanych usługach, zasobach, infrastrukturze.
  • Informacje w popularnych wydawnictwach branżowych oraz czasopismach społeczno-kulturalnych.
  • Informacje poprzez partnerów IQS CERT EZIG w ramach prowadzonej przez nich działalności w krajach UE i poza nią.
  • Prezentacja znaków IQS CERT oraz certyfikowanych obiektów na międzynarodowych targach i konferencjach branżowych przez IQS CERT EZIG.
  • Możliwość włączenia się do współpracy z siecią partnerską oraz do wymiany doświadczeń z innymi międzynarodowymi organizacjami w obszarze ochrony zdrowia.
  • IQS CERT EZIG umożliwia zawarcie daleko idącej współpracy pomiędzy certyfikowanym podmiotem a innym organizacjom branżowym, szpitalami, kliniakami i innymi w Niemczech, Holandii, Szwajcarii i Austrii.

Proces certyfikacji krok po kroku poznaj szczegóły

Po drugie… Szkolenia dla personelu z branży ochrony zdrowia

uslugi1

Szukacie Państwo cenionego i doświadczonego partnera w obszarze szkoleń i kwalifikacji zawodowych  w branży medycznej ?

We współpracy z naszymi partnerami, jakimi są Akademie für Gesundheitswissenschaften und Integrationsforschung e.V. Steinhagen-Niemcy, European New University Kerkrade-Holandia i Europa Hochschule EurAka-Szwajcaria, oferujemy szkolenia, seminaria i kursy, jak również kształcenie i dokształcanie.

Skorzystajcie Państwo  z naszej wiedzy i doświadczenia. Pozyskane kwalifikacje z certyfikowanymi egzaminami spełniają najwyższe wymagania jakościowe i są rozpoznawalne na rynkach międzynarodowych.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniami, zajrzyj do działu AKTUALNOŚCI