Budunek Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Naeuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi

45-221 Opole
ul. Wodociągowa 4

+48-77 54 14 200

http://wszn.opole.pl
sekretariat@wszn.opole.pl

Ocena placówki:

Opis:

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi znajduje się w wojewódzkim mieście Opolu leżącym nad Odrą, przy trasie nr 94 niedaleko autostrady A4. Szpital specjalizuje się w psychiatrii i neurologii i dysponuje oddziałami dla dorosłych i dzieci, poradniami specjalistycznymi, pracowniami diagnostycznymi oraz działem diagnostyki laboratoryjnej i rehabilitacji.

Leczenie dla dorosłych w zakresie neurologii realizowane jest w dobrze wyposażonych Oddziałach Neurologii oraz w Oddziałach Udarowych.

W zakresie psychiatrii dla dorosłych całodobową opiekę zapewniają trzy oddziały:

  • Oddział Psychiatrii dla Dorosłych A dysponujący 63 łóżkami z wydzielonym Pododdziałem Wzmożonego Nadzoru Psychiatrycznego (15 łóżek),
  • Oddział Psychiatrii dla Dorosłych B dysponujący 63 łóżkami,
  • Oddział Psychiatrii dla Dorosłych C dysponujący 40 łóżkami.

Dla dzieci i młodzieży całodobową opiekę zapewnia:

  • Oddział Neurologii dla Dzieci i Młodzieży (24 łóżka),
  • Oddział Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży (18 łóżek).

Szpital oferuje pacjentom psychiatrycznym możliwość leczenia w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym, w Pododdziale Ogólnymi w Pododdziale Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości.

Od 15 maja 2009 r. uruchomiono Dzienny Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, w którym rehabilitację poszpitalną kontynuują pacjenci po przebytym udarze mózgu i urazach mózgowo – czaszkowych. Pacjenci poradni specjalistycznych i oddziałów szpitalnych mają dostęp do diagnostyki takiej jak: EMG, EEG, UDP, TCD, USG, RTG, a w systemie całodobowym do MRI i TK. Ambulatoryjną opiekę specjalistyczną świadczą lekarze danej specjalności w poradniach neurologicznych i psychiatrycznych.

Od 1992 roku szpital współpracuje z partnerską Kliniką Psychiatryczną Hansa Prinzhorna w Hemer – w Niemczech oraz z Kliniką Psychiatryczną we Lwowie i Szpitalem Psychiatrycznym w Iwano-Frankiwsku (Ukraina).

Systematyczny udział personelu w krajowych i zagranicznych szkoleniach dokształcających pozwala na udoskonalanie i wdrożenie najnowszych metod pracy z chorymi psychicznie. Równolegle z farmakoterapią prowadzone są dla pacjentów treningi behawioralne, muzykoterapia, relaksacja, psychorysunek. Pacjenci korzystają z zajęć w pracowniach: ceramicznej, stolarskiej, plastycznej, rzeźby, świec, tkactwa, natomiast od 2003 roku mogą uczestniczyć w terapeutycznej jeździe konnej. Od 2004 roku wprowadzone zostały zajęcia z teatru terapeutycznego oraz jogi.

Atutem szpitala jest wykwalifikowana kadra specjalistów, świadcząca usługi medyczne na najwyższym poziomie. Rozwijana działalność medyczna ukierunkowana jest na wczesne diagnozowanie, leczenie, rehabilitację i profilaktykę chorób neurologicznych i psychiatrycznych.

W listopadzie 2010 roku swoją działalność rozpoczął Ośrodek Wczesnej Interwencji Neuroradiologicznej.

Głównym celem działalności Ośrodka jest terapia polegająca na przywróceniu prawidłowego krążenia mózgowego w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu oraz zmniejszenie ryzyka niepożądanych deficytów neurologicznych.

Z dniem 1 stycznia 2011r. w ramach Oddziałów Neurologii dla Dorosłych zostały utworzone Oddziały Udarowe.

Wskaźniki jakości Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi obejmują: zarządzanie, zasoby, komunikację i informację, obsługę klientów, system zarządzania jakością, środowiskowego, bezpieczeństwem pracy, bezpieczeństwem informacji, zarządzanie ryzykiem, innowacyjne leczenie, nowoczesne urządzenia i wyposażenie, maksymalne bezpieczeństwo pacjentów.

Gabinet w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym im. św. Jadwigi

Salka gimnastyczna w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym im. św. Jadwigi

Rejestracja w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym im. św. Jadwigi