Budynek SCCS

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

41-800 Zabrze
ul. M. Curie-Skłodowskiej 9

+48-32 37 33 600

http://www.sccs.pl

Ocena placówki:

Opis:

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu jest wiodącym w Polsce, nowoczesnym, wysokospecjalistycznym ośrodkiem kliniczno-naukowo-szkoleniowym, realizującym zadania w zakresie nowoczesnej diagnostyki i terapii schorzeń układu sercowo-naczyniowego dla dorosłych i dzieci, badań klinicznych podstawowych i wdrożeniowych oraz przed- i podyplomowego szkolenia studentów i lekarzy. W maju 2011 roku, otwarto nowy budynek – Pawilon B – w którym rozpoczęły swoją działalność oddziały niewydolności serca, małoinwazyjnej kardiochirurgii oraz chirurgii naczyniowej i endowaskularnej, z bardzo nowoczesnym blokiem operacyjnym posiadającym salę hybrydową oraz oddziałem kardiologii i angiologii z Zespołem Pracowni Hemodynamicznych i Elektrofizjologicznych. Zespół Poradni Specjalistycznych jest nowoczesną poradnią, przystosowaną dla pacjentów ze schorzeniami serca, naczyń i płuc. W roku 2012, uruchomiona została inwestycja (Pawilon C) związana z dalszą rozbudową Śląskiego Centrum o ogólnopolski ośrodek transplantacji płuc, w tym dla chorych z mukowiscydozą, oraz nowoczesne oddziały diagnostyki obrazowej w chorobach serca, płuc i naczyń u dorosłych i dzieci.

O utrzymującej się w kraju od 30 lat wysokiej pozycji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu decyduje bardzo wiele czynników. Najważniejszymi z nich są ludzie – życzliwi i kompetentni znający obce języki (angielski, niemiecki, rosyjski), świetnie wyszkoleni w kraju i zagranicą lekarze oraz troskliwe pielęgniarki i cały personel medyczny i administracyjny, dla których pacjent jest zawsze najważniejszy. Dodatkową zaletą zabrzańskiego Centrum są komfortowe warunki pobytu naszych pacjentów, w których nasi chorzy odzyskują zdrowie oraz najnowocześniejszy sprzęt medyczny, który w połączeniu z profesjonalną kadrą medyczną dają gwarancję bardzo skutecznego procesu diagnostyczno-leczniczego.

Miarą wiarygodności i wysokiego poziomu działalności naszego Szpitala są zajmowane od lat czołowe miejsca w Polsce w ogólnopolskich rankingach szpitali na „Najlepszy szpital kardiologiczno-kardiochirurgiczny” czy też „Bezpieczny Szpital”.

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu dysponuje 303 łóżkami, z czego 77 stanowią w pełni monitorowane łóżka o wysokim standardzie gwarantującym bezpieczeństwo i skuteczność leczenia. Co roku szpital przyjmuje około 15 000 chorych, z czego ok. 1/5 stanowią pacjenci spoza woj. Śląskiego, także z zagranicy. Przeprowadza się w nim pełen profil kardiologicznych zabiegów diagnostycznych i leczniczych oraz wszystkich typów operacji kardiochirurgicznych przeprowadzanych na świecie, w tym operacje małoinwazyjne.

W chwili obecnej w szpitalu wykonuje się ponad 12 000 inwazyjnych procedur kardiologicznych rocznie. Wśród nich są zabiegi diagnostyczne, takie jak: koronarografia, pomiar ciśnień w tętnicach płucnych czy biopsja mięśnia sercowego, jak i lecznicze: przezskórna plastyka wieńcowa, ablacja, implantacja kardiowerterów/defibrylatorów, układów resynchronizujących, stymulatorów serca, przezskórne leczenie wad wrodzonych i nabytych – implantacja Amplatzerów, przezskórne leczenie zastawki aortalnej TAVI, przezskórne leczenie zastawki płucnej PAVTI, przezskórne leczenie zastawki mitralnej Mitra Clip, walwuloplastyka balonowa, przezskórne interwencyjne leczenie zwężeń tętnic obwodowych, w tym zabiegi na tętnicach szyjnych, implantacja stentów i stentgraftów w chorobach aorty.

W Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu rocznie wykonuje się ponad 2400 operacji serca u dorosłych i dzieci, w tym bardzo wiele technikami małoinwazyjnymi. Połowa z nich to zabiegi operacyjnego leczenia choroby wieńcowej (rewaskularyzacja tętnicza, zabiegi małoinwazyjne, zabiegi wieńcowe bez krążenia i w krążeniu pozaustrojowym) oraz jej powikłań (chirurgiczny remodeling pozawałowo uszkodzonej lewej komory serca, plastyka niedokrwiennej niedomykalności mitralnej). Uznaną specjalnością zabrzańskiej kardiochirurgii są zabiegi chirurgii rekonstrukcyjnej zastawek mitralnej, aortalnej, trójdzielnej, leczenie wad wrodzonych u dorosłych i dzieci, chirurgiczne leczenie zaburzeń rytmu, w tym pionierskie w Polsce hybrydowe, małoinwazyjne operacje w przetrwałym, opornym na leczenie migotaniu przedsionków, czy też operacyjne leczenie tętniaków aorty, w tym endowaskularne i hybrydowe.

Od rozpoczętej w 1985 roku przez Profesora Zbigniewa Religę działalności zabrzańskiej kardiochirurgii, do 2015 r. w ośrodku wykonano ponad 37 600 operacji serca u dorosłych i dzieci, w tym 997 transplantacje serca, 120 transplantacje płuc i 5 transplantacji serca i płuc. W latach 2009 – 2015 wszczepiono 56 komór POLVAD-RELIGA, Heart-Ware i Berlin Heart u dorosłych i dzieci.

Uzyskanie tak dobrych wyników leczenia nie byłoby możliwe bez dostępu do najbardziej innowacyjnych technologii. Najnowocześniejsza aparatura medyczna sprawia, że diagnostyka i terapia stają się coraz bardziej skuteczne i bezpieczne dla chorego, co w dalszej kolejności przekłada się na poprawę jakości jego życia. Śląskie W najnowocześniejszy sprzęt wyposażonych jest także 7 sal interwencji sercowo-naczyniowych dla dorosłych i dzieci, w tym 2 do elektrofizjologii i elektroterapii.

Międzynarodowe standardy leczenia obowiązują także w Zespole Poradni Specjalistycznych Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, gdzie co roku, w kilkudziesięciu gabinetach i pracowniach, przeprowadza się prawie 52 000 konsultacji dorosłych i dzieci z całego kraju. Przy tak dużej ilości porad, niezwykle ważna jest organizacja. Chcąc jak najlepiej usprawnić ten proces, Śląskie Centrum, wzorem ośrodka w Vancouver w Kanadzie, ale także rozwiązaniom zastosowanym w Instytucie Onkologii w Gliwicach, wprowadziło tzw. zadaniowy system poradnictwa, polegający na szybkiej identyfikacji schorzenia pacjenta i skierowania go na dalszą diagnostykę i leczenie do najlepiej przygotowanego specjalisty, zajmującego się przykładowo chorobą wieńcową, wadami serca, nadciśnieniem tętniczym czy niewydolnością krążeniowo-oddechową. Ma to ogromne znaczenie, bowiem przy ciągle rosnących oczekiwaniach społecznych model ten gwarantuje zaspokojenie najważniejszych potrzeb – dostępności do usługi i jej jakości.

Nasze motto: „Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję”.

Operacja w SCCS

Skrzydło SCCS

Gabinet SCCS

Gabinet SCCS