Aktualności IQS MED:

ITB 2017 Berlin

Ważnym wydarzeniem na największych w Europie Targach Turystycznych ITB 2017, odbywających się w Berlinie, było podpisanie w dniu 11.03.2017 r. przez Uzdrowiskowy Szpital Kompleksowej Rehabilitacji „Krystyna” Busko-Zdrój S.A i IQS CERT EWIV Aachen porozumienia otwierającego przed Uzdrowiskiem realne szanse wejścia ze swoją ofertą na rynki europejskie.

IQS CERT EWIV Aachen zobowiązał się tym samym do reprezentowania Uzdrowiska w rozmowach z niemieckimi, holenderskimi i austriackimi kasami chorych zainteresowanymi lecznictwem uzdrowiskowym o potwierdzonej Certyfikatem „IQS MED” jakości. Zobowiązanie to dotyczy również szeregu działań marketingowych mających na celu dotarcie do potencjalnych klientów.

Porozumienie podpisali: Dyrektor Uzdrowiskowego Szpitala Kompleksowej Rehabilitacji KRYSTYNA – Grzegorz Gałuszka oraz Członek Zarządu IQS CERT EWIV Aachen – Georg Jankowski.

Podstawą podpisania porozumienia było uzyskanie kilka tygodni wcześniej przez Uzdrowiskowy Szpital Kompleksowej Rehabilitacji „Krystyna” Certyfikatu IQS MED, który znacząco ułatwia skuteczne staranie się o klienta, zwłaszcza na rynku niemieckim. Droga do uzyskania certyfikatu wiodła przez złożony system kompleksowej oceny jednostki, m.in. w kategoriach takich jak: infrastruktura, zasoby, organizacja i zarządzanie, komunikacja i informacja, bezpieczeństwo, minimalizacja ryzyka zakażeń, zadowolenie klientów / pacjentów, zarządzanie ryzykiem, specjalizacja, a przede wszystkim poziom usług.

Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. otrzymało realne narzędzie w zakresie eksportu usług medycznych do krajów Unii Europejskiej.

Znak i certyfikat IQS MED gwarantuje pozycję wśród najlepszych i najbardziej godnych zaufania dostawców usług medycznych.

Porozumienie pomiędzy IQS CERT EWIV Aachen i Uzdrowiskowym Szpitalem Kompleksowej Rehabilitacji „Krystyna” Busko-Zdrój S.A. podpisane
29.03.2017
Podpisanie porozumienia